Bestyrelsen i FDF Mørke

Bestyrelsen mødes ca 4 gange om året og sørger for Kredsens drift og velbefindende. Bestyrelsen er også aktive ved kredsens årlige arrangementer og har to arbejdsdage hver år.

Susanne Magnussen

Susanne Magnussen

Formand
Kirsten Pedersen

Kirsten Pedersen

Kasserer
Daniel Bramsen

Daniel Bramsen

Næstformand
Kasper Nordmann

Kasper Nordmann

Forældrerepræsentant
Rene L. Sørensen

Rene L. Sørensen

Forældrerepræsentant

Jacob Jensen

Jacob Jensen

Lederrepræsentant
Maria Frederikke Rasmussen

Maria Frederikke Rasmussen

Menighedsrepræsentant
Ove Højer

Ove Højer

Kredsleder