Bestyrelsen i FDF Mørke

Claus Hastrup

Formand

clusen@gmail.com
tlf. 51 73 61 51

René L. Sørensen

Næstformand

hejrene@gmail.com

Kasper S. Nordmann
Jakob Jensen
Morten Huber
Sofia Levring Dimitriou

Morten Gerner Jensen

Kredsleder

Betina Rohde Jensen

Kasserer