Samværsregler

Som leder i FDF Mørke har man et stort ansvar i forhold til de børn man er betroet. Man er et forbillede og rollemodel og lægger rammerne for den måde man er sammen på. Det er derfor vigtigt altid at have en levende samtale om, hvad det vil sige at være ansvarlig leder. I FDF Mørke er vi kommet frem til nedenstående samværsregler. De opdateres jævnligt.

Senest opdateret april 2019

 • FDFs formål og ambition

  Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

  Ambitionen om at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Det har vi valgt at gøre gennem følgende fire pinde:

  • Relationer: FDF er et frirum, hvor børn, unge og familier glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjertet.
  • Tro: FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.
  • Leg: I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende

   fællesskaber.

  • Samfundsengagement: FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden vi lever i.

   I FDF Mørke forsøger vi at møde børn, unge og familier med et kristent livs og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status.

 • Det daglige kredsliv

  Vi ønsker at møde hinanden med en ordentlig omgangstone båret af respekt og tillid. Ledere og børn skal tale pænt og respektfuldt til hinanden uden sjofle tilråb eller nedsættende bemærkninger.

 • Weekendture & lejre

  På weekendture og lejre deltager der, som hovedregel mindst to voksne ledere og helst af forskelligt køn. Vi tilstræber at indkvartere piger og drenge hver for sig.

  Vi respekterer børnenes blufærdighed ved omklædning og badning, og sørger for at drenge og piger altid har mulighed for at vaske sig og bade hver for sig.

 • Brug af smartphone og lignende

  Når vi mødes i FDF Mørke prioriterer vi nærvær med hinanden og dette er ikke foreneligt med overdrevet brug af smartphones. Det er de enkelte ledere, der aftaler med børnene og de unge, hvornår det er passende brug.

 • Alkohol

  Der må ikke nydes alkohol i forbindelse med arrangementer, hvor lederne er ansvarlige for børnene og de unge.

 • Rygning

  Der må ikke ryges, hvor der er børn til stede. Rygning foregår udendørs og det må ikke signaleres, at det er”sejt” at ryge

 • Kredsens ledere

  Kredsens ledere over 18 år skal underskrive landsforbundets ledererklæring. Der bliver indhentet børneattester fra kriminalpolitiet for alle ledere og lederassistenter over 15 år. Har man en dom for seksuelle overgreb mod børn og unge kan man ikke være leder i FDF.

 • Hvad nu hvis…

  Hvis ovenstående ”regler” overtrædes eller der opstår tvivl skal kredsledelsen kontaktes. Henvendelser frapressen må kun besvares af kredsledelsen og i dennes fravær af kredsformanden.