Fødselsdag i Kredshuset?

  Hvis du er medlem af FDF Mørke må du holde din fødselsdag i Kredshuset og tage dine kammerater med

  Du må holde din fødselsdag el. lign sammen med dine kammerater i kredshuset, hvis du opfylder følgende.

  • Du skal være medlem og aktiv i FDF Mørke.
  • Du kan låne kredshuset hvis FDF ikke selv har et arrangement.
  • Du skal passe godt på huset og selv rydde op og gøre rent efter dig.
  • Husets materialerum er aflåst ved private arrangementer
  • Kredshuset er røgfrit og det er forbudt at servere alkohol i Kredshuset.

  Kredshuset må iøvrigt anvendes til møder og arrangementer der har relation til FDF.

  Kredshuset må desuden udlånes til skolearrangementer og andre organisationer.

  Hvis Kredshuset skal bruges til overnatning skal der indsendes ansøgning til brandmyndighederne.

  Man skal selv udfylde og indsende ansøgningen med kopi til Dorte Jensen.

  Hvis man vil låne Kredshuset eller shelterne kan man kontakte  Rene Sørensen

  Kredsens materiel

  Kredsens materiel anvendes i forbindelse med klassearbejdet.

  Materiellet må desuden udlånes til skolen eller andre organisationer. Materiellet udlånes ikke til private.

  Telte udlånes ikke.

  Rene Sørensen

  Rene Sørensen

  Udlån af Kredshuset

  Hvis man vil låne Kredshuset eller shelterne kan man kontakte Rene Sørensen

  mail: fdfmoerke.kredshus.udlaan@gmail.com

  Rene udleverer også nøgle efter aftale.